Dotze Vins, S.L. li recorda que no està permesa la venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys i li recomana consumir-les amb moderació, que és com millor es gaudeixen.

 

Avís legal

 

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, i com a propietària d'aquest lloc web, DOTZEVINS.COM informa als seus usuaris que la seva denominació social és DOTZE VINS , S.L., inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al tom 44.353, foli 38, full número B-453.635, inscripció 1ª, i que el seu domicili social es troba al carrer c / Cardedeu, 52, 2a 08530 de la població de la Garriga - Barcelona (Espanya).

 

1. Condicions d'accés

L'accés i utilització de qualsevol dels serveis d'aquest lloc web és lliure i gratuït, i implica l'acceptació tant de les condicions d'ús que es descriuen en aquest avís legal com de la política de protecció de dades de caràcter personal de DOTZE VINS, S.L.

Per a qualsevol dubte, consulta o sol·licitud, DOTZE VINS posa a disposició dels seus clients i usuaris diferents mitjans de contacte per comunicar-se amb el seu Departament d'Atenció al Client.

 

2. Exoneració de responsabilitat per interrupció, error o modificació de continguts

DOTZE VINS, S.L. compte entre les seves prioritats fer tot el possible perquè la informació de les seves pàgines sigui correcta i actualitzada en tot moment, i l'accés al lloc lliure d'interrupcions, avaries o desconnexions. Tot i així, DOTZE VINS, S.L. no pot garantir l'absència total d'errors ni en els seus continguts ni en el bon funcionament del sistema, per la qual cosa no assumeix cap responsabilitat derivada de la possible falta de veracitat, integritat, actualització o precisió de les dades o informacions contingudes en les seves pàgines ni tampoc respecte del dany o perjudici que pogués causar als seus usuaris o a un tercer amb una eventual interferència, omissió, interrupció o desconnexió durant l'accés a aquest lloc.

 

De la mateixa manera, DOTZE VINS, S.L. es reserva el dret de modificar, suprimir o afegir, sense previ avís, excepte en el cas de les garanties expresses de privacitat i confidencialitat, qualsevol de les informacions i serveis continguts al seu lloc web, i la seva configuració o ubicació en el lloc. Pel que fa a informacions pertanyents a terceres persones i a les quals aquest lloc web permet accés, DOTZE VINS, SL no es fa responsable de la seva qualitat, fiabilitat, exactitud o correcció (textos, imatges i altres dades a Internet).

 

3. Propietat intel·lectual

DOTZE VINS és una marca registrada i es prohibeix l'ús no autoritzat del seu nom, marca o logotip.

Tot el contingut d'aquest lloc web (textos, imatges, sons, àudio, vídeo, disseny, programari i qualsevol altre material) és propietat de DOTZE VINS S.L. o en el seu cas, de tercers, i tots els drets de propietat industrial i intel·lectual estan reservats. L'usuari pot visualitzar el contingut d'aquest lloc web, imprimir-lo, copiar-lo i emmagatzemar-lo únicament i exclusivament per a ús personal i privat; queda totalment prohibida la seva utilització i distribució amb fins comercials, així com la seva modificació, alteració o descompilació.

Tot i així, DOTZE VINS, S.L. autoritza expressament l'establiment d'enllaços, hipervincles o links a qualsevol de les pàgines d'aquest lloc web des de llocs web de tercers sempre que no perjudiquin en cap manera el bon nom comercial o la imatge de DOTZE VINS, S.L., dels seus proveïdors o dels seus clients.

 

DOTZE VINS, S.L. autoritza també l'esment dels seus continguts en llocs web de tercers sempre que es tracti d'una reproducció parcial, el contingut no sigui modificat, s'expliciti clarament la propietat de DOTZE VINS, S.L. i aquesta reproducció vagi sempre acompanyada d'un enllaç d'hipertext a la pàgina on es troba el contingut original, de manera que l'usuari percebi en el seu navegador que, en accedir-hi, està entrant a l'URL de DOTZEVINS.

 

4. Confidencialitat de les dades personals

Les dades facilitades pels usuaris hauran de ser pròpies i certes. L'usuari és l'únic responsable de la falsedat o inexactitud de les informacions facilitades que puguin causar dany o perjudici a DOTZE VINS, SL o a tercers.

Per la seva banda, i de conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i la seva normativa de desenvolupament, DOTZE VINS, S.L. garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades personals facilitades pels usuaris, els quals seran incorporades a un fitxer automatitzat i utilitzades únicament i exclusivament per a les finalitats indicades. Els usuaris podran, en qualsevol moment, exercir els seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació de les dades. Per a més informació, consulteu a DOTZE VINS, S.L.

DOTZE VINS, S.L. declara no utilitzar cookies per a l'obtenció de dades personals. DOTZE VINS, S.L. només utilitza cookies per emmagatzemar informació tècnica amb la finalitat de facilitar la navegació i l'accessibilitat del lloc web.

 

5. Conclusió

DOTZE VINS, S.L. podrà, en qualsevol moment, revisar els termes i condicions que es troben en aquest Avís Legal per mitjà de l'actualització d'aquesta pàgina.

 

DOTZE VINS, S.L. perseguirà l'incompliment de les anteriors condicions així com qualsevol utilització indeguda dels continguts presentats en el seu lloc web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Dotze Vins, S.L. li recorda que no està permesa la venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys i li recomana consumir-les amb moderació, que és com millor es gaudeixen.